–> Spotkania z redakcjami i dyskusje

Zapraszamy na spotkania z redakcjami czasopism literacko-artystycznych i społeczno-kulturalnych, podczas których pytamy redaktorów naczelnych, sekretarzy redakcji, redaktorów prowadzących o profil czasopisma, usytuowanie pośród innych, tematycznie podobnych, tytułów, aktualne numery i plany na przyszłość.

Dyskusje, najczęściej towarzyszące spotkaniom z redakcjami, to okazja do tego, by biorąc za punkt wyjścia wybrany artykuł lub blok tematyczny, porozmawiać w gronie specjalistów reprezentujących różne dziedziny o kwestiach ważnych dla współczesnej kultury.

———

Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 listopada i poświęcimy je pytaniu, czy czasopisma kulturalne mogą być atrakcyjnym medium dla studentów – Czasopisma kulturalne jako medium studenckie.

Wcześniej odbyło się spotkanie 6 października w Tarabuku – Jak i kogo leczyć z nieczytania, czyli czy da się wypromować czytelnictwo?