–> Przeglądy prasy

W Polsce wydaje się dużo czasopism kulturalnych, ale ich obieg jest ograniczony i rzadko docierają one do szerokiej publiczności.
Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy, w której będziemy regularnie pokazywać różnorodność prasy kulturalnej i jak  najszerzej przedstawiać kwartalniki, dwumiesięczniki i miesięczniki z całej Polski.

Zapraszamy wszystkich, których interesują literatura, teatr, kino, sztuki wizualne w najbardziej aktualnym i rzeczowym wydaniu.

Spotykamy się w Mediatece w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie (ostatnie piętro, nie trzeba się rejestrować, chociaż jeżeli ktoś chce przy okazji skorzystać z którejś czytelni, powinien wyrobić sobie kartę.)

Pierwsze spotkanie odbyło się 17 paździerrnika, a na kolejne zapraszamy 7 i  21 listopada oraz 5 grudnia.

Na profilu FB zamieszczamy informacje o tym, jakie czasopisma będzie można przeczytać, przejrzeć, omówić z innymi czytelnikami.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście