Między rocznikami

Nowe inicjatywy czasopiśmiennicze zawsze warto obserwować, te literackie tym bardziej, że coraz rzadsze, głównie internetowe. Warto je obserwować choćby po to, by zorientować się, wokół jakich wartości literackich i okołoliterackich potrafią się jeszcze z własnej woli połączyć autorzy.

Oczywiście coś bardziej wiążącego na ten temat można powiedzieć dopiero po kilku latach, a najprędzej po trzech numerach danego czasopisma – wciąż bowiem przekroczenie cezury trzeciego numeru jest trudne i właściwie czasopismo, a nie efemerydę, konstytuujące.

Robię wyjątek i komentuję zawartość pierwszego numeru „Małego Formatu”, gdyż większość materiałów w nim jest poświęcona autorom z roczników 60. – tyczy więc bliższych i dalszych moich znajomych – a piszą bez wyjątku autorzy z roczników 90., jeśli pominąć – choć nie sposób przecież pominąć – wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego oraz przedruk szkicu Adama Wiedemanna. Bardzo to ciekawe, choć pewnie nie na takim połączeniu tematów z autorami będzie się w przyszłości opierać formuła „Małego Formatu”. Acz przecież – kto wie?

Mały Format nr 05/2017 - okładka
Mały Format nr 05/2017 – okładka. Proj. Aneta Margraf-Druć

Czytaj dalej

Reklamy